Infiintari firme | Verificare denumire

Stabilirea numelui noii societati si a emblemei.

Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/index.htm –

user: guest, parola: guest

  • Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.
  • firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;
  • firma si emblema nu trebuie sa contina cuvinte sau sintagme specifice institutiilor si autoritatilor publice centrale sau locale, decat cu aprobari speciale;
  • Inscrierea unei firme care contine cuvintele: national, roman, institut sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
  • Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei.

 

parteneri-9036341