Infiintari firme | Servicii | Sediu Social

Acte doveditoare pentru sediu :

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii xerox)contract de

  • contract de vanzare-cumparare;
  • contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);
  • contract de asociere in participatiune;
  • contract de leasing imobiliar;
  • contract de comodat, de uz, uzufruct;
  • certificat de mostenitor;
  • extras din cartea funciara.
  • Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Nota : Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:

* Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau
* Daca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Infiintari Firme Noi in colaborare cu Gradeanu&Partners (societate de avocati) va ofera sediu social pe perioada determinata de 6 luni sau 1 an .

Pretul acestui serviciu este de 300 euro / an

Contact