Infiintari firme | Servicii | Schimbare sediu

Sediul social reprezinta un element de identificare al oricarei societati comerciale, si are un puternic caracter de stabilitate.

Sediul social se stabileste la constituirea societatii, prin actul constitutiv, si ulterior, se poate schimba, printr-un act modificator al actului constitutiv.

O societate comerciala isi poate schimba sediul atat in acelasi judet ( municipiul Bucuresti ), cat si in alt judet.

O societate comerciala poate detine spatiul destinat sediului social prin:

– contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie ( sponsorizare),contract de construire ( impreuna cu procesul verbal de recepţie a construcţiei ) in cazul in care societatea este proprietara a acelui spatiu;

– contract de închiriere, contract de subinchiriere, contract de comodat.

NOU!!!

Conform noilor reglementari legale intrate in vigoare incepand cu data de 01 decembrie 2006, si anume, modificarea art. 17 al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, in acelasi spatiu pot stabili sediul social mai multe societati daca este îndeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati în încaperi diferite;

b) cel putin o persoana este, în conditiile legii, asociat în fiecare dintre societati

c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.

Atentie!!!

1. In cazul in care contractul de inchiriere( subinchiriere ) este incheiat cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara pentru luarea in evidenta.

2. In cazul in care contractul de inchiriere( subinchiriere ) este incheiat cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.

3. In situatia in care spatiul destinat sediului social este un apartament intr-un cladire de locuinte ( bloc ) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare , si anume :

Acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari , reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;

Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume, vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.

In legatura inregistrarea acestei mentiuni, echipa noastra va sta la dispozitie pentru:

redactarea si atestarea contractului de inchiriere ( subinchiriere ) sau a contractului de comodat pentru spatiul destinat noului sediu social;

conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;

conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;

Acte necesare pentru schimbarea sediului firmei sau societatii comerciale:

  1. Cerere mentiune;
  2. Act doveditor pentru spatiu, extras de carte funciara de la proprietari, contract de inchiriere subinchiriere, comodat, avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (orizontal si vertical);
  3. Acte identificare a asociatilor firmei;
  4. Act aditional firma;
  5. Taxa judiciara si taxa de timbru.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.