Infiintari firme | Servicii | Revocare administrator

Administratorul este persoana, fizica sau juridica, numita prin actul constitutiv sau print-un act modificator al actului constitutiv, care, conform reglementarilor legale, reprezinta societatea in raport cu tertele persoane.

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese.

Revocarea administratorului presupune, in mod obligatoriu, numirea unui nou administrator.

Noul administrator poate fi unul dintre asociati chiar si asociatul unic sau o persoana pana atunci straina de societate.

De asemenea, se poate numi fie un singur administrator, fie doi sau mai multi administratori, in aceasta situatie formand un Consiliu de Administratie.

In legatura inregistrarea acestei mentiuni, echipa noastra va sta la dispozitie pentru:

eliberarea certificatului de cazier fiscal pentru noul administrator numit;

declaratia pe propria raspundere a noului administrator cu privire la indeplinirea conditiilor legale pentru detinere si exercitarea acestei calitati;

conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;

conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.