Infiintari firme | Servicii | Majorare capital social

In momentul constituirii unei societati comerciale exista obligatia legala ca asociatii sa subscrie si sa verse aportul lor la capitalul social, care poate consta in numerar sau in diverse bunuri in natura ( evaluarea acestora este obligatorie ).

Capitalul social are o valoarea minima prevazuta de Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, si anume:

200 lei – pentru societatile comerciale cu raspundere limitata;

90. 000 lei – pentru societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

In orice moment ulterior inregistrarii in Registrul Comertului asociatii pot opta pentru majorarea capitalului social, decizie ce se va realiza printr-un nou aport al unuia sau al tutor asociatilor.

In legatura inregistrarea acestei mentiuni, echipa noastra va sta la dispozitie pentru:

conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;

conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.