Infiintari firme | Servicii | Infiintare Firma Studenti

Potrivit prevederilor HG nr. 166/2003, studentii care doresc sa înfiinteze o afacere proprie beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor dupa cum urmeaza: – tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale; – taxele si tarifele pentru operatiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale; – taxele si tarifele pentru autorizarea functionarii solicitate comerciantilor la constituire; – taxele si tarifele pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice în mod independent; – tarifele pentru publicarea , în extras, în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronuntata de judecatorul delegat la oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal; – taxa de timbru pentru activitatea notariala, în cazul actelor a caror încheiere în forma autentica este obligatorie. Nu fac obiectul facilitatilor fiscale prevazute de HG nr.166/2003: – taxa de verificare si/sau rezervare firma si/sau emblema; – taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar. Pentru a beneficia de aceste facilitati, studentul care înfiinteaza o afacere proprie trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: – sa urmeze cursurile unei forme de învatamânt superior la o institutie de învatamânt acreditata; – sa fie cel putin în anul II de studiu si sa fi promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii; – sa nu fi depasit vârsta de 30 ani. Îndeplinirea acestor conditii legale trebuie sa fie atestata printr-un act doveditor emis de institutia de învatamânt superior acreditata al carei student este solicitantul. Aceste facilitati fiscale se acorda o singura data si pentru constituirea unei singure firme, individual sau împreuna cu alti studenti care îndeplinesc conditiile legale mentionate mai sus. Prin urmare, facilitatile fiscale de mai sus se acorda numai pentru constituirea unei firme, nu si în cazul dobândirii acesteia prin cesiunea partilor sociale de la o alta persoana. Întrucât dispozitiile HG. nr. 166/2003 se refera numai la institutiile de învatamânt superior acreditate, rezulta ca de prevederile acestui act normativ pot beneficia doar studentii institutiilor de învatamânt superior acreditate, de stat sau particulare, indiferent daca urmeaza specializari acreditate sau autorizate, de lunga sau de scurta durata, daca se afla la studii aprofundate si de masterat si indiferent de forma de învatamânt pe care o urmeaza. Având în vedere ca Legea nr.31/1990, republicata nu conditioneaza calitatea de administrator de detinerea calitatii de asociat/actionar, o societate comerciala care a beneficiat la înfiintare de facilitatile fiscale mentionate mai sus, poate numi administratori persoane care nu îndeplinesc conditiile prevazute de HG nr. 166/2003 pentru acordarea acestor facilitati. Studentii cetateni straini care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior pe teritoriul României nu beneficiaza de prevederile HG nr.166/2003. Daca, în termen de 3 ani de la înmatricularea societatii intervine cesionarea partiala sau totala a partilor sociale sau actiunilor, societatea este obligata sa restituie integral sumele pentru care s-a acordat scutirea de plata.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.

parteneri-5682733