Infiintari firme | Servicii | Fuziuni si divizari societati comercial

FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau înfiintarea unei noi societati comerciale în scopul comasarii activitatilor.

Divizarea se face prin împartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care îsi înceteaza existenta, între doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.

Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fara lichidare a societatilor comerciale care îsi înceteaza existenta, si transmiterea universala a elementelor lor de activ si de pasiv catre societatea sau societatile comerciale beneficiare, în starea în care se afla la data fuziunii sau a divizarii.

Fuziunea societatilor comerciale se realizeaza prin doua modalitati:

1. fuziunea prin absorbirea uneia sau mai multor societati comerciale de catre o alta societate comerciala.

2. fuziunea prin contopirea a doua sau mai multe societati comerciale pentru a alcatui o societate comerciala noua.

Procedurile de inregistrare a celor doua modalitati de reorganizarea a societatilor comerciale sunt prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si modificata si detaliate in Ordinul nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora.

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.