Infiintari firme | Servicii | Cesiune parti sociale

Cesiunea partilor sociale reprezinta transmiterea acestora catre una sau mai multe persoane, care astfel vor dobandi calitatea de asociati.

Aceasta operatiune juridica se realizeaza prin intermediul contractului de cesiune de parti sociale incheiat intre cele doua parti, actualul asociat care urmeaza sa cedeze partile sociale detinute si viitorul asociat care va prelua partile sociale.

Cesionarea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a acestora, mentionata in actul constitutiv al societatii, sau se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in aceasta situatie noul asociat avand obligatia de a achita catre stat impozitul in cuantum de 16%, procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea achizitionarii.

Pentru ca cesiunea partilor sociale sa fie opozabila tertelor persoane, straine de contract, aceasta trebuie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, si astfel publicata in Monitorul Oficial.

In legatura cu aceasta modificare a structurii actionariatului, echipa noastra va sta la dispozitie cu:

conceperea,redactarea si atestarea contractului de cesiune dintre parti;

conceperea si redactarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor / Deciziei Asociatului Unic;

conceperea, redactarea si atestarea actului aditional la actul constitutiv;

actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu ultimele modificari;

depunerea dosarului complet la Registrul Comertului in vederea operarii modificarii;

Model Contract

CONTRACT DE CESIUNE
parti sociale prin mandatar

PARTI
Contract de cesiune parti sociale

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, prin imputernicit (daca este cazul)________________________ domiciliat in ________________________, in baza procurii aut. sub nr. ________________________ de notar public ________________________, si

________________________, cetatean roman domiciliat in ________________________,ambii in calitate de asociati in cadrul SC ________________________ SRL inmatriculata la ORC sub nr.________________________cu sediul in ________________________, in calitate de cedenti, si

________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ prin imputernicit, ________________________ (daca este cazul) domiciliat in ________________________, in baza procurii – traducere legalizata sub nr. ________________________ la ________________________, in calitate de cesionar si nou asociat,

a intervenit prezentul contract de cesiune:

DESCRIERE
Contract de cesiune parti sociale

Eu, ________________________, prin imputernicit ________________________, cesionez dlui ________________________, ________________________ parte/parti sociale a ________________________ lei pe care o detin in cadrul societatii, reprezentand ________________________ % din capitalul social.

– Eu, ________________________, cesionez dl. ________________________ un nr. ________________________ parti sociale a cate ________________________ lei fiecare, reprezentand ________________________% din capitalul social.din totalul de ________________________ parti sociale a cate ________________________lei fiecare, reprezentand ________________________% din capitalul social pe care il detin in cadrul societatii.

Mentionam ca am primit în întregime pretul cesiunii astazi, data autentificarii prezentului act.

Eu, ________________________, prin imputernicit ________________________, declar ca sunt de acord sa primesc ________________________ parte sociala a ________________________ lei reprezentând ________________________% din capitalul social de la ________________________ prin imputernicit ________________________ si un numar de ________________________ parti sociale a cate ________________________ lei fiecare reprezentand ________________________% din capitalul social, de la domnul ________________________.

PRODUCEREA EFECTELOR
Contract de cesiune parti sociale

Partile contractante iau act ca transmiterea partilor sociale produce efecte pe planul calitatii de asociat numai din ziua inregistrarii in Registrul Comertului.

Procesat la ________________________ în ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.

Cedenti________________________ ________________________,

________________________ Cesionar

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.