Infiintari firme | Legislatie | Clasificarea Ocupatiilor din Romania

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9 Index alfabetic al ocupaţiilor :

    A ,  B ,  C,  D,  E ,  F,  G ,  H,  I ,  J ,  K,  L,  M,  N ,  O ,  P ,  R ,  S , T ,  U,  V ,  Z

STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIA

III.1. GRUPA MAJORĂ 1

                   Membri ai corpului legislativ ai executi-vului, înalţi conducători ai admini-straţiei publice, conducători şi funcţio-nari superiori din unităţile economico-sociale şi politice

11        LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDU-CĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

111      Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

1110    Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

114      Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti

1141    Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice

1142    Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare

1143    Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte  organizaţii similare ( UNICEF, ecologice etc. )

12        CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MARI        (CORPORAŢII)

121      Directori generali, directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi

1210    Directori generali, directori şi asimilaţi

1211  Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar

122      Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari

1221    Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit şi protecţia mediului

1222    Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare

1223    Conducători în construcţii

1224    Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

1225    Conducători în activitatea hotelieră şi restaurante

1226    Conducători în transporturi poştă şi telecomunicaţii

1227    Conducători de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1228    Conducători de întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)

1229    Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultură, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)

123      Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari

1231    Conducători în servicii de administraţie şi financiare

1232    Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă

1233    Conducători în activitatea de vânzare şi marketing

1234    Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice

1235    Conducători în aprovizionare şi desfacere

1236    Conducători în informatică

1237    Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare

1239    Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative

13        CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANŢI)

131      Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici

1311    Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit

1312    Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare

1313    Conducători de întreprinderi mici din construcţii

1314    Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul

1315    Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante

1316    Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poştă şi telecomunicaţii

1317    Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1318    Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)

1319    Conducători de alte întreprinderi mici

        III.2. GRUPA MAJORĂ 2

                Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

21        FIZICIENI, MATEMATICIENI ŞI INGINERI

211      Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

2111    Fizicieni şi astronomi

2112  Meteorologi

2113    Chimişti

2114    Geologi, geofizicieni

212      Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

2121    Matematicieni şi asimilaţi

2122    Specialişti statisticieni

213      Specialişti în informatică

2131    Analişti, programatori, informaticieni designeri

2139    Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

214      Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

2141    Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului

2142    Ingineri constructori

2143    Ingineri energeticieni şi electricieni

2144    Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

2145    Ingineri mecanici

2146    Ingineri petrochimişti şi în chimia industrială

2147    Ingineri mineri, petrolişti şi metalurgişti

2148    Ingineri geodezi, cartografi şi topografi

2149    Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

215      Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară

2151    Ingineri în industria textilă şi pielărie

2152    Ingineri în industria alimentară

216      Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

2161    Ingineri în industria lemnului

2162    Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

2163    Ingineri în industria celulozei şi hârtiei

22        SPECIALIŞTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ŞI ŞTIINŢELE VIEŢII

221      Specialişti în biologie şi agronomie

2211    Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi

2212    Bacteriologi, farmacologi şi asimilaţi

2213    Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici

2214    Ingineri clinici

222      Medici şi asimilaţi    

2221    Medici medicină generală

2222    Medici stomatologi

2223    Medici veterinari

2224    Farmacişti

2229    Medici şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

23        PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ŞI ASIMILAŢI

231      Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

2310    Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior

232      Profesori în învăţământul secundar

2321    Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri

2322    Profesori în învăţământul gimnazial

233      Profesori în învăţământul primar

2331    Profesori în învăţământul primar

2332    Profesori în învăţământul preşcolar

234      Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

2340    Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap

235      Alţi specialişti în învăţământ

2351    Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic

2352    Inspectori în învăţământ

2359    Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

24        ALŢI SPECIALIŞTI CU OCUPAŢII INTELECTUALE ŞI ŞTIIN-ŢIFICE

241      Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

2411    Specialişti în sistemul financiar-bancar

2412    Specialişti cu probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului

2413  Specialişti în logistică

2414  Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble

2415  Specialişti în domeniul bancar

2416  Specialişti în domeniul asigurărilor

2417  Specialişti în evaluare

2418 Experţi tehnici extrajudiciari

2419    Alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale

242      Jurişti

2421    Avocaţi

2422    Magistraţi (judecători, procurori)

2429    Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare

243      Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

2431    Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice

2432    Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

244      Specialişti în ştiinţele economice sociale şi umaniste

2441    Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)

2442    Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi

2443    Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice

2444    Lingvişti, traducători şi interpreţi

2445    Psihologi

2446    Specialişti în activitatea socială

245      Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi

2451    Scriitori, ziarişti şi asimilaţi

2452    Sculptori, pictori şi asimilaţi

2453    Compozitori, muzicieni şi cântăreţi

2454    Coregrafi şi dansatori

2455    Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole

246      Membri ai clerului

2460    Membri ai clerului

247      Specialişti în administraţia publică

2470    Specialişti în administraţia publică

248      Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice

2481    Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizică şi astronomie

2482    Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie

2483    Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie

2484    Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică

249      Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică

2491    Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică

2492    Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică

250      Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică

2501    Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică

251      Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele  tehnice

2511    Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism

2512    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii

2513    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetică şi electrotehnică

2514    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronică, transporturi şi telecomunicaţii

2515    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică

2516    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industrială

2517    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie

2518    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie

252      Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industrie alimentară

2521    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile-pielărie

2522    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentară

253      Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice

2531    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului

2532    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor oxidice

254      Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii

2541    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie

2542    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie

2543    Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultură, zootehnie şi silvicultură

255      Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină

2551    Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină

2552    Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină stomatologică

2553    Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină veterinară

2559    Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie fizică şi sport

256      Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar

2560    Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar

257      Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

2570    Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice

258      Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

2581    Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic

2582    Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie

2583    Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie

2584    Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistică şi filologie

2585    Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie

III. 3.  GRUPA MAJORĂ 3

                 Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi

31        TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ŞI TEHNICII

311      Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)

3111    Tehnicieni în fizică şi chimie

3112    Tehnicieni constructori

3113    Tehnicieni energeticieni şi electricieni

3114    Tehnicieni în electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii

3115    Tehnicieni şi maiştri mecanici

3116    Tehnicieni şi maiştri petrolişti, petrochimişti şi în chimia industrială

3117    Tehnicieni mineri şi metalurgişti

3118    Desenatori tehnici

3119    Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

312      Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere)

3121    Asistenţi, analişti-programatori şi asimilaţi

3122    Tehnicieni-operatori echipamente calcul

3123    Tehnicieni-operatori roboţi industriali

313      Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)

3131    Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet

3132    Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii

3133    Tehnicieni de aparate electro-medicale

3139    Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice

314      Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

3141    Ofiţeri mecanici de nave

3142    Ofiţeri de punte şi pilotaj nave

3143    Piloţi de avioane şi asimilaţi

3144    Controlori şi navigatori de trafic aerian

3145    Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

315      Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

3151    Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor

3152    Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate

316      Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară

3161    Tehnicieni şi maiştri în industria textilă şi pielărie

3162    Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară

317      Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3171    Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului

3172    Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)

3173    Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei

32        TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII, OCROTIREA SĂNĂTAŢII ŞI ASIMILAŢI

321      Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi

3211    Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei

3212    Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii şi silviculturii

3213    Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie

322      Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)

3221    Asistenţi medicali generalişti

3222    Igienişti

3223    Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie

3224    Optometricieni şi opticieni

3225    Tehnicieni dentari

3226    Fizioterapeuţi şi asimilaţi

3227    Asistenţi şi tehnicieni veterinari

3228    Asistenţi farmacişti şi laboranţi

3229    Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

323      Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante

3231    Surori medicale şi laborante

3232    Moaşe şi surori puericultoare

33        ÎNVĂŢĂTORI ŞI ASIMILAŢI

331      Învăţători

3310    Învăţători în învăţământul primar

332      Educatoare

3320    Educatoare

333      Instructori-educatori în unităţi de persoane cu handicap

3330    Instructori-educatori în unităţi de persoane cu handicap

3331   Instructori-educatori în centrele de reeducare şi penitenciare

334      Alt personal în învăţământ

3340    Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare

34        ALTE OCUPAŢII ASIMILATE TEHNICIENILOR

341      Agenţi în activitatea financiară şi comercială

3411    Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)

3412    Agenţi de asigurări

3413    Agenţi imobiliari

3414    Agenţi de voiaj

3415    Reprezentanţi tehnici şi comerciali

3416    Agenţi contractări şi achiziţii

3417    Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie

3419    Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

342      Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

3421    Agenţi comerciali

3422    Agenţi concesionari

3423    Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor

3429    Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

343      Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă

3431    Secretari administrativi şi asimilaţi

3432    Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă

3433    Contabili

3434    Statisticieni în gestiunea economică, administrativă şi asimilaţi

344      Inspectori şi agenţi financiari

3441    Inspectori de vamă şi frontieră (vameşi)

3442    Inspectori de taxe şi impozite

3443    Inspectori de pensii şi asigurări sociale

3444    Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

3449    Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

345      Inspectori de poliţie şi detectivi

3450    Inspectori de poliţie şi detectivi

346      Asistenţi sociali

3460    Asistenţi sociali

347      Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport

3471    Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei

3472    Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole

3473    Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi

3474    Clovni, magicieni, acrobaţi şi asimilaţi

3475    Sportivi, antrenori şi asimilaţi

3476  Tehnicieni în domeniul publicităţii

348      Personal laic din culte

3480    Personal laic din culte

        III.4. GRUPA MAJORĂ 4

                Funcţionari administrativi

41        FUNCŢIONARI DE BIROU

411      Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul

4111    Stenografe şi dactilografe

4112    Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi

4113    Operatori introducere, validare şi prelucrare date

4114    Operatori la maşini de calcul

4115    Secretare

412      Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare

4121    Registratori ai operaţiunilor de evidenţă contabilă

4122    Funcţionari în activităţi financiare

413      Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

4131    Magazineri

4132    Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei

4133    Funcţionari în transporturi

414      Funcţionari în bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţi

4141    Bibliotecari şi arhivari

4142    Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali

4143    Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi

419      Alţi funcţionari de birou

4190    Alţi funcţionari de birou

42        FUNCŢIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL

421      Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

4211    Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete

4212    Operatori la ghişee

4213    Crupieri şi asimilaţi

4214    Amanetari

4215    Colectori de note de plată, poliţe şi bani cash

422      Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

4221    Funcţionari la agenţiile de voiaj

4222    Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri

4223    Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

            III.5. GRUPA MAJORĂ 5

                Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

51        LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ŞI DE PROTECŢIE

511      Însoţitori de zbor şi ghizi

5111    Însoţitori de zbor şi stewardese

5112    Conductori şi controlori în transporturi publice

5113    Ghizi

512      Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante cantine, pensiuni etc.                         

5121    Administratori (Intendenţi)

5122    Bucătari

5123    Ospătari şi barmani

513      Personal de îngrijire şi asimilat

5131    Îngrijitoare de copii

5132    Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară

5133    Îngrijitoare la domiciliu

5139    Lucrători în serviciu pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

514      Alţi lucrători în servicii pentru populaţie

5141    Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi

5142    Valeţi, cameriste şi însoţitori  

5143    Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

5149    Lucrători în servicii pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

516      Personal de pază şi ordine publică

5161    Pompieri

5163    Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)

5169    Personal de pază şi ordine publică, neclasificat în grupele de bază anterioare

52        MODELE, MANECHINE ŞI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE

521      Manechine şi asimilaţi

5210    Manechine şi asimilaţi

522      Vânzători în magazine şi pieţe

5220    Vânzători în magazine şi pieţe

            III.6. GRUPA MAJORĂ 6

                Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

61        AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN AGRICUL-TURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

611      Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale

6111    Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură

6112    Arboricultori şi floricultori

6115    Viticultori şi pomicultori

612      Crescători de animale

6121    Crescători- îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne

6122    Crescători de păsări şi fazanieri

6123    Apicultori şi sericicultori

6124    Crescători- îngrijitori de cabaline

6125    Crescători de animale mici

6126  Crescători îngrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive

613      Agricultori si lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

6130    Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

614      Lucrători forestieri şi asimilaţi

6141    Lucrători forestieri

6142    Preparatori mangal

615      Pescari şi vânători

6151    Lucrători în culturi acvatice

6152    Pescari în ape interioare şi de coastă

6153    Pescari în mări şi oceane

6154    Vânători

        III.7. GRUPA MAJORĂ 7

                Mesteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor

71        MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI CONSTRUCŢII

711      Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatră

7111    Mineri şi lucrători în carieră

7112    Artificieri

7113    Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră

712      Muncitori constructori şi asimilaţi

7121    Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale

7122    Zidari

7123    Constructori în beton armat şi asimilaţi

7124    Dulgheri

7129    Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

713      Muncitori constructori la lucrări de finisare

7131    Constructori de acoperişuri

7132    Parchetari, linolişti, mozaicari şi faianţari

7133    Ipsosari

7134    Montatori de izolaţii termice şi acustice

7135    Geamgii

7136    Instalatori şi montatori de ţevi

7137    Electricieni în construcţii

714      Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi

7141    Zugravi, tapetari, lăcuitori şi vopsitori

7143    Curăţitori de faţade şi coşari

72        MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN METALURGIE, CONSTRUCŢII METALICE ŞI ASIMILAŢI

721      Turnători, sudori, tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţii metalice

7211    Turnători, formatori, miezuitori

7212    Sudori şi debitatori autogeni

7213    Tinichigii-cazangii

7214    Constructori şi montatori de structuri metalice

7215    Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şi transportat

7216    Scafandri şi alţi lucrători subacvatici

722      Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi

7221    Forjori, ştanţatori şi presatori

7222    Sculeri

7223    Reglori şi reglori conductori de maşini unelte

7224    Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

723      Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje

7231    Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule

7232    Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane

7233    Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale

724      Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi electrotehnice

7241    Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electrice şi energetice

7242    Electronişti montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice

7244    Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şi telefonice

7245    Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şi subterane

73        MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIE ŞI ASIMILAŢI

731      Lucrători în mecanică fină şi asimilaţi

7311    Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie

7312    Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale

7313    Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale

732      Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi

7321    Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive

7322    Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)

7323    Gravori pe sticlă

7324    Pictori, decoratori pe sticlă şi ceramică

733      Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile, piele şi alte materiale

7331    Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale

7332    Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare

734      Lucrători poligrafi şi asimilaţi

7341    Zeţari şi linotipişti

7342    Stereotipari şi galvanotipişti

7343    Gravori de imprimerie şi fotogravori

7344    Personal de fotografiere şi asimilat

7345    Legători şi lucrători înrudiţi

7346    Imprimatori pe mătase, lemn şi textile

74        MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI ALTE MESERII ARTIZANALE

741      Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară

7411    Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui

7412    Brutari, patisieri şi cofetari

7413    Lucrători în fabricarea produselor lactate

7414    Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor

7415    Degustători şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi

7416    Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

742      Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi prelucrarea lemnului

7421    Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului

7422    Tâmplari şi lucrători asimilaţi

7423    Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn

7424    Împletitori de coşuri, confecţioneri de perii şi asimilaţi

743      Lucrători în industria textilă şi confecţii

7431    Filatori

7432    Ţesători şi tricoteri

7433    Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri şi modiste

7434    Blănari şi asimilaţi

7435    Meşteri, croitori în textile şi piele

7436    Lucrători în broderie şi asimilaţi

7437    Tapiţeri şi asimilaţi

744      Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei

7441    Tăbăcari şi pielari

7442    Cizmari şi meşteşugari

III.8. GRUPA MAJORĂ 8

                Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

81        OPERATORI LA INSTALAŢIILE FIXE ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI

811      Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră, de extracţie şi preparare a substanţelor minerale utile

8111    Operatori la instalaţii şi utilaje miniere

8112    Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor

8113    Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

812      Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului

8121    Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalişti şi oţelari

8122    Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor

8123    Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor

8124    Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor

813      Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit

8131    Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şi produselor din sticlă

8139    Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare, abrazive din cărbune şi grafit

814      Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

8141    Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului

8142    Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie

8143    Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei

815      Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică

8151    Operatori la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şi malaxare chimică

8152    Operatori la aparatele de tratament termic în chimie

8153    Operatori la aparatele de filtrare şi separare chimică

8154    Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţia rafinării petrolului şi gazelor)

8155    Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale

8159    Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

816      Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei

8161    Operatori la instalaţiile de producere a energiei

8162    Fochişti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotivă

8163    Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi

817      Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

8170    Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali

82        OPERATORI LA MAŞINI, UTILAJE ŞI ASAMBLORI DE MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI ALTE PRODUSE

821      Operatori la maşini pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale

8211    Operatori prelucrători la maşini unelte

8212    Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altor produse minerale

822      Operatori la instalaţiile si utilajele pentru fabricarea produselor chimice

8221    Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselor cosmetice

8222    Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozibililor

8223    Operatori la instalaţiile de tratare chimică a metalelor

8224    Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice

8229    Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice

823      Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor din cauciuc şi mase plastice

8231    Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea produselor din cauciuc

8232    Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricarea articolelor din materiale plastice

824      Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

8240    Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn

825      Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii

8251    Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat

8252    Operatori la maşinile şi utilajele de legat cărţi

8253    Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole din hârtie, carton şi materiale similare

826      Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

8261    Operatori la utilajele de filatură

8262    Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

8263    Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

8264    Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă

8265    Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

8266    Operatori la maşini utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei

8269    Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şi alte materiale similare

827      Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare

8271    Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cărnii şi peştelui

8272    Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate

8273    Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii

8274    Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelor făinoase , a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase

8275    Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelor şi fabricarea uleiurilor alimentare

8276    Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zahărului

8277    Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului

8278    Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şi altor băuturi

8279    Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun

828      Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

8281    Montatori în construcţii mecanice

8282    Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice

8283    Asamblori de echipamente electronice

8284    Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice

8285    Asamblori de produse şi articole din lemn

8286    Asamblori de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare

8287    Montatori de subansamble

829      Alţi operatori la maşini şi asamblori

8290    Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

83        CONDUCĂTORI DE VEHICULE ŞI OPERATORI LA INSTALA-ŢII MOBILE

831      Mecanici de locomotivă şi asimilaţi

8311    Mecanici de locomotivă

8312    Frânari, acari şi agenţi de manevră

832      Conducători auto

8321    Conducători de motociclete

8322    Şoferi de autoturisme şi camionete

8323    Conducători de autobuze, troleibuze şi tramvaie

8324    Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj

833      Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat

8331    Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere

8332    Conducători de maşini şi utilaje terasiere

8333    Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi

8334    Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate

834      Marinari, navigatori şi asimilaţi

8340    Marinari, navigatori şi asimilaţi

        III.9. GRUPA 9

                Muncitori necalificaţi

91        MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SERVICII ŞI VÂNZĂRI

911      Vânzători ambulanţi şi asimilaţi

9111    Vânzători ambulanţi

9113    Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon

912      Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

9120    Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

913      Personal casnic, spălătorese şi asimilaţi

9131    Menajere

9132    Personal întreţinere şi curăţenie la birouri, hoteluri şi alte instituţii

9133    Spălătorese şi călcătorese

914      Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine şi geamuri

9141    Îngrijitori de clădiri

9142    Spălători de vehicule, vitrine şi geamuri

915      Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţi

9151    Personal de manipulare şi supraveghere bagaje

9152    Portari, paznici şi asimilaţi

9153    Cititori de contoare şi încasatori

916      Muncitori necalificaţi în servicii publice

9161    Gunoieri şi măturători

9162    Alţi muncitori necalificaţi în servicii publice

92        MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTU-RĂ ŞI PESCUIT

921      Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

9211    Muncitori necalificaţi în agricultură

9212    Muncitori necalificaţi în silvicultură

9213    Muncitori necalificaţi în pescuit şi vânătoare

93        MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ, CONS-TRUCŢII, LUCRĂRI PUBLICE, INDUSTRIA PRELUCRĂ-TOARE ŞI TRANSPORTURI

931      Muncitori necalificaţi în industria minieră, construcţii şi lucrări publice

9311    Muncitori necalificaţi în mine şi cariere          

9312    Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje,etc.

9313    Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe

932      Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare

9320    Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare

933      Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri

9330    Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri

        III.10.         GRUPA MAJORĂ 0

                 Forţele armate

01        FORŢELE ARMATE

011      Forţele armate

0111    Forţele armate