Infiintari firme | Legea 26 | Capitolul 2

Legea nr. 26 din 1990

  • CAPITOLUL I Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II Oficiul registrului comertului

  CAPITOLUL II
    Oficiul registrului comertului
     Art. 9. – (1) Oficiile registrului comertului se organizeaza in subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functioneaza pe langa fiecare tribunal.    (3) Oficiile registrului comertului prevazute la alin. (1) comunica Oficiului National al Registrului Comertului orice inmatriculare sau mentiune operata, in termen de cel mult 15 zile de la efectuare.@     @Articolul a fost modificat prin prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 129/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 505/2003.
     Art. 10. – (1) Structura organizatorica si modul de functionare ale Oficiului National al Registrului Comertului si ale oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si numarul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului justitiei.    (2) Salarizarea personalului Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se stabileste in conditiile prevazute de lege pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din taxele si tarifele percepute, potrivit art. 11.@    (4) Oficiul National al Registrului Comertului este condus de un director general numit de ministrul justitiei, in conditiile legii. In functia de director general pot fi numiti si magistrati detasati, in conditiile legii.    (5) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale sunt conduse de directori numiti de ministrul justitiei, in conditiile legii.    (6) Personalul necesar pentru functionarea Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se selectioneaza prin concurs, potrivit legii. Numirea personalului se face de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.@     @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 129/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 505/2003.    – Alineatul (3) a fost modificat prin art. II pct. 5 din Legea nr. 441/2006.
     Art. 11. – (1) Pentru operatiunile efectuate oficiul registrului comertului percepe taxe si tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.    (2) Taxele si tarifele percepute se achita la casieria oficiului registrului comertului sau prin virament in contul Oficiului National al Registrului Comertului, deschis la Trezoreria Statului.@    (3) Taxele si tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala.@     @Articolul a fost modificat si completat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 129/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 505/2003.    – Alineatul (2) a fost modificat prin art. II pct. 6 din Legea nr. 441/2006.
     Art. 12. – (1) Registrul comertului este alcatuit dintr-un registru pentru inregistrarea comerciantilor persoane fizice si asociatii familiale si un altul pentru inregistrarea comerciantilor persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se tin in sistem computerizat.@    (2) Fiecare comerciant inregistrat va purta un numar de ordine, incepand de la numarul 1 in fiecare an.    (3) Oficiul registrului comertului va mai tine si dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Inregistrarile efectuate in registru vor fi evidentiate si in dosarul comerciantului.    (4) Modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor si de furnizare a informatiilor la art. 4 se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei.@     @Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 129/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 505/2003.    – Alineatul (1) a fost modificat prin art. VIII pct. 5 din Legea nr. 161/2003.

parteneri-9013493