Infiintari firme | Legea 26 | Capitlul 6

Legea nr. 26 din 1990

  CAPITOLUL VI
    Dispozitii finale si tranzitorii
      @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 129/2002.
     Art. 50. – (1) Asigurarea spatiului corespunzator si a conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a fiecarui oficiu al registrului comertului se face pentru anii 1990-1991 de catre prefectura si, respectiv, de catre Primaria Municipiului Bucuresti.    (2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fara plata, in proprietatea camerelor de comert si industrie teritoriale pana la data de 1 ianuarie 1992.    Art. 51. – (1) Oficiul National al Registrului Comertului asigura conditiile necesare in vederea functionarii sistemului informatic unitar al registrului comertului.@    (2) Inregistrarile in registrul comertului se efectueaza electronic, atat la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cat si la nivelul registrului central computerizat.@    (3) Cererile si documentele depuse in sustinerea acestora, primite in format hartie sau in forma electronica, se arhiveaza de Oficiul National al Registrului Comertului in forma electronica.@    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), cererile depuse inaintea datei intrarii in vigoare a prezentei legi se arhiveaza electronic, la cererea comerciantului inregistrat sau a solicitantului de copii certificate.@     @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 129/2002.    – Alineatele (2), (3) si (4) au fost introduse prin art. II pct. 11 din Legea nr. 441/2006.
     Art. 511. – In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, carora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.     @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 82/2007.
      @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 348/2001.
     Art. 53. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).    *) Fac exceptie prevederile art. 4 alin. (2) si (3), art. 6, art. 8 alin. (2), (3) si (4), art. 11 alin. (2), (3) si (4), art. 12 alin. (1), (3) si (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-20, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26-29, art. 30 alin. (2) si (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) si ale art. 51 si 52, care intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Legii nr. 12/1998.

parteneri-4502725