Infiintari firme | Legea 26 | Capitlul 5

Legea nr. 26 din 1990

     Art. 44. – (1) Daca nu respecta dispozitiile legii si termenele prevazute, comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inscrierea unei mentiuni sau sa depuna specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune.@    (2) In cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt in sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune. Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele.@    (4) Amenda prevazuta la alin. (2) se aplica si reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.     @Alineatul (3) a fost abrogat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 129/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 505/2003.    – Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. VIII pct. 30 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 45. – Comerciantii persoane fizice si reprezentantii asociatiilor familiale si ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar in cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzatoare din legea penala.@     @Articolul a fost modificat prin art. VIII pct. 31 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 46. – Sesizarea judecatorului delegat pentru aplicarea amenzilor prevazute la art. 44 se poate face de orice persoana interesata sau din oficiu.@     @Articolul a fost modificat prin art. VIII pct. 32 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 47. – Amenzile judiciare prevazute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevazut de Codul de procedura civila.@     @Articolul a fost modificat prin art. VIII pct. 33 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 48. – (1) Persoana care, cu rea-credinta, a facut declaratii inexacte, in baza carora s-a operat o inmatriculare ori s-a facut o mentiune in registrul comertului, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, daca, potrivit legii, fapta nu constituie o infractiune mai grava.    (2) Prin hotararea pronuntata, instanta va dispune si rectificarea sau radierea inmatricularii ori mentiunii inexacte.

  • CAPITOLUL VI Dispozitii finale si tranzitorii

parteneri-2235943