Infiintari firme | Intrebari Frecvente

Intrebari frecvente infiintari firme

1. Care sunt formele de societati comerciale in Romania?

Formele de societate comerciale sunt urmatoarele:

1. Societate cu raspundere limitata 2. Societate in nume colectiv 3. Societate in comandita simpla 4. Societate in comandita pe actiuni

5. Societate pe actiuni

Pentru mai multe detalii vizitati :
http://www.infiintarifirmenoi.ro/formajuridica.html

2. Ce trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unui S.R.L.?

ACTUL CONSTITUTIV al societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată va cuprinde:

1. numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice; numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale; la societatea în comandită simplă se vor indica asociaţii comanditari, asociaţii comanditaţi, precum şi reprezentantul fiscal, dacă este cazul; 2. forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; 3. obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; 4. capitalul social subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării, precum şi data la care se va vărsa integral capitalul social subscris. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său; 5. asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; 6. partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi; 7. sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică – atunci când se înfiinţează odată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; 8. durata societăţii;

9. modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

3. Ce trebuie sa cuprinda actul constitutiv al unui S.A.?

ACTUL CONSTITUTIV al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va cuprinde:

1. numele şi prenumele, codul numeric personal, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia asociaţilor persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea asociaţilor persoane juridice, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale; la societatea în comandită pe acţiuni se vor indica asociaţii comanditari şi asociaţii comanditaţi, precum şi reprezentantul fiscal, dacă este cazul; 2. forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; 3. obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale; 4. capitalul social subscris şi cel vărsat. La constituire, capitalul social subscris, vărsat de fiecare acţionar, nu va putea fi mai mic de 30 % din cel subscris, dacă prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare; 5. valoarea bunurilor constituite ca aport în natură în societate, modul de evaluare şi numărul acţiunilor acordate pentru acestea; 6. numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, specificându-se dacă sunt nominative sau la purtător. Dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, se vor arăta numărul, valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni; 7. numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea administratorilor, persoane juridice; garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societăţile în comandită pe acţiuni se vor indica comanditaţii care reprezintă şi administrează societatea; 8. numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul şi naţionalitatea cenzorilor, persoane juridice; 9. clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, controlul acesteia de către acţionari, precum şi documentele la care aceştia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul; 10. durata societăţii; 11. modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor; 12. sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică – atunci cand se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare; 13. avantajele rezervate fondatorilor; 14. acţiunile comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni; 15. operaţiunile încheiate de asociaţi în contul societăţii ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le preia, precum şi sumele ce trebuie plătite pentru acele operaţiuni;

16. modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.

4. Trebuie actul constitutiv sa fie incheiat in forma autentica ?

Actul constitutiv nu este supus obligativităţii încheierii în formă autentică, putând avea forma unui înscris sub semnatură privată, cu excepţia următoarelor situaţii:

1. când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren; 2. când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei, pentru obligaţiile sociale;

3. când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică.

În termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societăţii ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea societăţii în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea.

5. Care este capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata?

Capitalul social minim al unei societati cu raspundere limitata este de 200 LEI.

6.Ce reprezinta cesiunea partilor sociale ?

Cesiunea partilor sociale reprezinta transmiterea acestora catre una sau mai multe persoane, care astfel vor dobandi calitatea de asociati.

Aceasta operatiune juridica se realizeaza prin intermediul contractului de cesiune de parti sociale incheiat intre cele doua parti, actualul asociat care urmeaza sa cedeze partile sociale detinute si viitorul asociat care va prelua partile sociale.

Cesionarea partilor sociale se poate realiza la valoarea nominala a acestora, mentionata in actul constitutiv al societatii, sau se poate realiza la o valoare mai mare decat cea nominala, in aceasta situatie noul asociat avand obligatia de a achita catre stat impozitul in cuantum de 16%, procent ce se aplica asupra diferentei dintre valoarea nominala si valoarea achizitionarii.

Pentru ca cesiunea partilor sociale sa fie opozabila tertelor persoane, straine de contract, aceasta trebuie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului, si astfel publicata in Monitorul Oficial.

7. Cum ma pot retrage din societatea cu raspundere limitata unde sunt asociat?

Asociatul se poate retrage in cazurile prevazute de actul constitutiv cu acordul tuturor celorlaltor asociati. Daca actul constitutiv nu prevede nimic cu privire la retragere sau nu se obtine acordul unanim al celorlaltor asociati, retragerea se poate face in baza unei hotarari judecatoresti.

Partea ce va va reveni din patrimoniul societatii se stabileste prin acordul asociatilor sau de un expert desemnat de acestia. In caz de neintelegere, aceasta se stabileste de catre instanta de judecata.

8. Filiale sau sucursale?

Filialele sunt societati comerciale distincte de societatile initiale, participa la raporturile juridice in nume propriu, isi asuma drepturi si obligatii pe propria raspundere.

Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, deci raspunderea se poate extinde asupra societatii initiale.

Constituirea sucursalelor se face in conditiile prevazute de actul constitutiv si se inmatriculeaza la registrul comertului aferent locului de desfasurare a activitatii.

Alegerea intre filiala si sucursala se face in functie de caracteristicile afacerii.

9.Cand rebuie sa infiintez un punct de lucru ?

Punctul de lucru reprezinta spatiul, distinct de sediul social, unde societatea urmeaza sa-si desfasoare activitatea economica, lucrativa.

Punctul de lucru se inregistreaza in baza unui act de spatiu, care poate consta fie intr- un act de proprietate ( in cazul in care societatea este proprietara a spatiului respectiv ), fie intr-un contract incheiat intre societate si un alt proprietar, contract care poate fi de inchiriere ( subinchiriere ), de comodat sau un contract de asociere in participatiune.

Atentie!!!

1. In cazul in care incheiati un contract de inchiriere ( subinchiriere ) cu un proprietar persoana fizica acesta trebuie inregistrat la Administratia Financiara pentru luarea in evidenta.

2. In cazul in care incheiati un contract de inchiriere ( subinchiriere ) cu un proprietar persoana juridica nu este necesara inregistrarea acestuia la Administratia Financiara, fiind suficienta simpla semnare si stampilare a acestuia.

3. In situatia in care spatiul destinat punctului de lucru este un apartament intr-un cladire de locuinte ( bloc ) este obligatorie obtinerea acordurilor de functionare, si anume :

– Acordul Asociatiei de Proprietari / Locatari, reprezentata de catre Presedintele Asociatiei;

– Acordul proprietarilor vecini direct afectati de rezultatele activitati pe care urmeaza sa o desfasurati, si anume, vecinul de sus/jos/stanga/dreapta.

10. Pot majora capitalul social ?

In momentul constituirii unei societati comerciale exista obligatia legala ca asociatii sa subscrie si sa verse aportul lor la capitalul social, care poate consta in numerar sau in diverse bunuri in natura ( evaluarea acestora este obligatorie ).

Capitalul social are o valoarea minima prevazuta de Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata si modificata, si anume:

– 200 lei – pentru societatile comerciale cu raspundere limitata;

– 90. 000 lei – pentru societatile comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni.

In orice moment ulterior inregistrarii in Registrul Comertului asociatii pot opta pentru majorarea capitalului social, decizie ce se va realiza printr-un nou aport al unuia sau al tutor asociatilor.

11. Un asociat poate credita societatea unde este asociat?

Asociatii pot incheia orice tip de act juridic care nu este interzis de lege, deci si acte de imprumut cu alte persoane juridice. Societatile comerciale au personalitate juridica proprie si pot incheia la randul lor diferite acte juridice, inclusiv acte de imprumut. Nu exista nici un fel de reglementare legala care sa interzica un act de imprumut intre asociati si societate.

12. Am autentificat actul constitutiv al unei societati comerciale dar nu am inregistrat inca societatea la Registrul Comertului. Pot sa inchei un contract de inchiriere a unui spatiu comercial? Ce acte pot sa inchei pana la inmatricularea in Registrul Comertului ?

Persoana juridica poate incheia, chiar de la data actului de constitutiv, orice fel de acte, dar numai daca acestea sunt necesare pentru ca societatea sa ia fiinta in mod valabil. Deci, in contextul permis de lege, se poate incheia un contract de inchiriere a unui spatiu comercial.

13. Cine poate deveni PFA , persoan fizica autorizata ?

Persoana fizica autorizata (P.F.A.) poate fi orice persoana fizica abilitata, in conditiile legii, sa desfasoare in mod independent o activitate economica.

Caracteristici:

– intreprinzatorii individuali nu pot fi decat persoanele cu domiciliul in Romania;

– Nu au personalitate juridica;

– Nu pot angaja persoane cu contract individual de munca;

Drepturi:

– dreptul de a fi asigurat in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

– dreptul la asigurari sociale de sanatate

-dreptul la asigurari pentru somaj

14.Care sunt avantajele unui PFA ?

  • autorizarea rapida
  • costuri de infiintare mici
  • contabilitate simplificata

15.Care sunt dezavantajele unui PFA ?

  • impozitarea se face pe profit (16%).
  • putere financiara redusa.
  • limitari in stabilirea obiectului de activitate.
  • nu se poate angaja personal.

16.Pot sa schimb numele societatii?

Denumirea unei societati comerciale reprezinta principalul atribut al acesteia si unul dintre elementele de distinctie fata de celelalte societati.

Conform reglemetarilor legale in vigoare nu se pot constitui, respectiv nu pot functiona, doua sau mai multe societati comerciale avand aceeasi denumire.

Denumirea unei societati comerciale se poate rezerva fie la nivel local ( in fiecare judet in parte), fie la nivel national ( pe intreg teritoriu al Romaniei ).

In situatia in care doriti sa schimbati denumirea societatii dvs, important este de stiut faptul ca vechea denumire nu va mai apartine, putand fi rezervata de catre orice alta persoana ( inclusiv de dvs. daca doriti sa o pastrati ).

17.Vreau sa adaug un obiect de activitate ! Ce trebuie sa fac pentru a extinde obiectul de activitate ?

Obiectul de activitate al unei societati comerciale reprezinta insasi activitatea economica desfasurata de catre comerciant in scopul obtinerii de profit.

Conform Legii nr. 31/1990 privind societatiile comerciale, republicata si modificata, precum si a Ordinului nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, activitatea economica desfasurata de catre comercianti se clasifica in grupe si clase, fiecare clasa facand referire la una sau mai multe tipuri de activitati.

Este obligatoriu ca la infiintarea oricarui tip de societate comerciala actul constitutiv al societatii sa prevada o asemenea clasificare a obiectelor de activitate.

In cazul in care doriti sa desfasurati un alt tip de activitate economica decat cea pentru care ati optat la inceput, acest lucru se realizeaza printr-o extindere a obiectului de activitate existent.
Acte necesare pentru modificarea sau schimbarea obiectului principal de activiate al unei firme prin adaugare de coduri CAEN:

1. Cerere mentiune; 2. Act aditional firma; 3. Acte identificare a asociatilor firmei;

4. Taxe judiciare si taxa de timbru.

18.Ce este fuziunea ?

Fuziunea este operatiunea prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una dintre societati sau înfiintarea unei noi societati comerciale în scopul comasarii activitatilor.

19.Ce este divizarea ?

Divizarea se face prin împartirea integrala a elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care îsi înceteaza existenta, între doua sau mai multe societati comerciale existente ori care iau fiinta.

20.Cum pot sa suspend temporar activitatea ?

In cazul in care doriti sa intrerupeti activitatea unei societati comerciale exista optiunea de a suspenda activitatea acesteia, o solutie mult mai de scurta durata si mai ieftina decat dizolvarea volutara.

Suspendarea activitatii unei societati comerciale se poate realiza pentru o perioada de maxim 3 (trei) ani, dupa aceasta perioada fiind obligatorie reluarea activitatii.

De asemenea, pe perioada suspendarii se poate activitatea societatii se poate relua in orice moment, nefiind obligatorie ajugerea acesteia la termenul prevazut initial.