Infiintari firme | Identificarea si obtinerea documetelor necesare

Acte doveditoare pentru sediu

Dovada detinerii cu titlu legal a spatiului se poate face cu: (copii xerox)contract de

 • vanzare-cumparare;
 • contract de inchiriere sau subinchiriere inregistrat la organele fiscale locale, in maximum 15 zile de la data semnarii (conform Legii 181/1997);
 • contract de asociere in participatiune;
 • contract de leasing imobiliar;
 • contract de comodat, de uz, uzufruct;
 • certificat de mostenitor;
 • extras din cartea funciara.
 • Se prezinta acordul coproprietarilor (daca acestia exista).

Daca sediul este situat intr-un imobil cu destinatia locuinta (bloc), care intra sub incidenta Legii locuintelor nr. 114/1996, se realizeaza schimbarea destinatiei din locuinta in sediu social si, potrivit legii, este obligatoriu:

 • Sa se prezinte si avizul favorabil al asociatiei proprietarilor, sau
 • Daca nu exista asociatia proprietarilor, se prezinta avizul favorabil al titularilor contractelor de inchiriere sau al proprietarilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul, pe plan orizontal si vertical.

Copii de pe actele de identitate

Actele de identitate trebuie depuse in copie de catre :

 • comercianti persoane fizice (inclusiv de membrii unei asociatii familiale);
 • fondatorii unei societati comerciale pe actiuni si in comandita pe actiuni;
 • asociatii unei societati in nume colectiv, in comandita simpla si cu raspundere limitata.

  Atentie! Copia actului de identitate trebuie sa contina obligatoriu Codul Numeric Personal (CNP).

  In situatia in care asociatii sau fondatorii unei societati comerciale sunt persoane juridice se depune copia actului de inregistrare a acestora (certificat de inmatriculare sau certificat de inregistrare, act constitutiv etc). In cazul persoanelor juridice nerezidente, aceste acte vor fi depuse in copii traduse si legalizate.

De aici ne ocupam noi … va punem la dispozitie toate formularele necesare si va oferim asistenta pentru completarea acestora , rezervam denumirea firmei ,concepem actul constitutiv pe care o sa-l semnati in fata avocatului firmei partenere sau a unui notar public,obtinem cazierul fiscal, concepem contractul de comodat,

 • Formular de cerere O.N.R.C
 • Rezervarea denumirii firmei
 • Act constitutiv (autentificat de catre avocat sau notarul public) la intocmirea caruia trebuie lamurit, in mod obligatoriu: – obiect principal de activitate; – obiect secuntar de activitate; – denumire firmei (cu numarul rezervarii eliberate de catre O.N.R.C.); – asociatii / administratorii firmei;

  – aportul la capitalul social al fiecaruia dintre asociati;

 • Cazier fiscal al fiecaruia dintre asociatii si administratorii firmei
 • Contract de comodat / inchiriere al spatiului unde se stabileste sediul social
 • Acordul asociatiei de proprietari / locatari
 • Acordul vecinilor (riveranii)
 • Copie actului de proprietate al sediului social
 • Copie C.I./ Pasaport asociati
 • Specimen de semnatura al administratorului (administratorilor) firmei
 • Declaratii ale asociatilor firmei (autentificate)
 • Procura asociatilor pentru persoana imputernicita sa depuna dosarul la O.N.R.C. (autentificata) sau procura avocatiala
 • Dovada depunerii capitalului social la banca aleasa de asociatii firmei
 • Declaratie (formular O.N.R.C.) semnata de catre unul dintre asociati (model declaratie asociat cu / fara activitate la sediu )
 • Vectorul Fiscal – Anexa 1
 • Alte documente