Infiintari firme | Firme Noi | Actul constitutiv

vezi *** Actul constitutiv

vezi *** Etape infiintari firme

Elementele actului constitutiv, precum şi alte date care, potrivit legii, se menţionează sau se înregistrează în registrul comerţului:

1) Elementele supuse înregistrării în registrul comerţului computerizat:

 • denumire;
 • emblemă;
 • sediu social, inclusiv schimbarea datorată modificării administrative a denumirii arterei de circulaţie/numărului poştal;
 • obiect de activitate;
 • durata de funcţionare;
 • suspendare/reluare activitate;
 • asociaţi;
 • administratori/persoane împuternicite (fizice sau juridice, reprezentanţi legali, lichidatori, etc);
 • cenzori/auditori persoane fizice sau juridice;
 • capital social;
 • sediu secundar;
 • dizolvare;
 • fuziune/divizare;
 • radiere înmatriculări;
 • erori materiale generate de solicitant;
 • alte elemente conform art.21 din Legea nr.26/1990 sau în temeiul altor acte normative în vigoare.

2) Depunere spre menţionare în registrul comerţului a:

 • hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor/Asociaţilor;
 • hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, la cerere;
 • recursurilor şi/sau opoziţiilor formulate;
 • prospectului de emisiune de acţiuni;
 • proiectului de fuziune/divizare;
 • cererilor de radiere formulate conform art.25 din Legea nr.26/1990 privind registrul comerţului;
 • dobândirii de către societate a unui bun de la un fondator sau acţionar;
 • registrelor societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni;
 • registrului independent al acţionarilor;
 • prelungirii valabilităţii sediului firmei sau a sediilor secundare;
 • cererilor de renunţare la soluţionare/repunere pe rol;
 • specimenului de semnătură;
 • certificatelor de garanţie legală pentru administratori şi cenzori;
 • dovezii vărsământului de capital social;
 • oricărui alt act prevăzut de lege, depus ulterior înregistrării în registrul comerţului.

vezi *** Actul constitutiv

vezi *** Etape infiintari firme