Infiintari firme | Codul CAEN

Ce este CAEN?

CAEN (Clasificarea activitatilor din economia nationala) reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la “unitati statistice”, cum ar fi, de exemplu, o uzina sau un grup de uzine ce constituie o entitate economica, o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati.

Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2), aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.

Actualizarea CAEN are ca obiective, în principal, ordonarea informaţiilor economice şi sociale potrivit noului mod de organizare şi funcţionare a societăţii româneşti şi a economiei naţionale, precum şi armonizarea la clasificările utilizate pe plan european şi internaţional.

Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, oficiul registrului comerţului va înainta actul modificator astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă “Monitorul Oficial”, spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societăţii.

Se recomandă comercianţilor solicitarea actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2 odată cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.

Coduri si Denumiri in codul CAEN

user: caen, parola: caen
web: http://recom.onrc.ro/obco.htm

Cod Denumire

03 Pescuitul si acvacultura 05 Extractia carbunelui superior si inferior 06 Extractia petrolului brut si a gazelor naturale 07 Extractia minereurilor metalifere 08 Alte activitati extractive 09 Activitati de servicii anexe extractiei 10 Industria alimentara 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinari 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 18 Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor 19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului 20 Fabricarea substantelor si a produselor chimice 11 Fabricarea bauturilor 12 Fabricarea produselor din tutun 13 Fabricarea produselor textile 01 Agricultura, vanatoare si servicii anexe 02 Silvicultura si exploatare forestiera 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice 27 Fabricarea echipamentelor electrice 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. 42 Lucrari de geniu civil 43 Lucrari speciale de constructii 45 Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor 46 Comert cu ridicata cu excepta comertului cu autovehicule si motociclete 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor 30 Fabricarea altor mijloace de transport 31 Fabricarea de mobila 32 Alte activitati industriale n.c.a. 33 Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor 35 Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat 36 Captarea, tratarea si distributia apei 37 Colectarea si epurarea apelor uzate 38 Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile 39 Activitati si servicii de decontaminare 41 Constructii de cladiri 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 24 Industria metalurgica 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii 47 Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor 65 Activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) 66 Activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii 68 Tranzactii imobiliare 69 Activitati juridice si de contabilitate 70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management 71 Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica 72 Cercetare-dezvoltare 73 Publicitate si activitati de studiere a pietei 74 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice 75 Activitati veterinare 77 Activitati de inchiriere si leasing 49 Transporturi terestre si transporturi prin conducte 50 Transporturi pe apa 51 Transporturi aeriene 52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 53 Activitati de posta si de curier 55 Hoteluri si alte facilitati de cazare 56 Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie 58 Activitati de editare 59 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala 60 Activitati de difuzare si transmitere de programe 61 Telecomunicatii 62 Activitati de servicii in tehnologia informatiei 63 Activitati de servicii informatice 64 Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii 86 Activitati referitoare la sanatatea umana 87 Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare 88 Activitati de asistenta sociala, fara cazare 90 Activitati de creatie si interpretare artistica 91 Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale 92 Activitati de jocuri de noroc si pariuri 93 Activitati spotive, recreative si distractive 94 Activitati asociative diverse 95 Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc 96 Alte activitati de servicii 97 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic 98 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu 99 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 78 Activitati de servicii privind forta de munca 79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica 80 Activitati de investigatii si protectie 81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri 82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor 84 Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public

85 Invatamant